Б Ю Д Ж Е Т
 

Бюджет 2017   Бюджет 201     |
Първо тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2015
Второ тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2015
Трето тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2015 
Четвърто тримесечие | Отчет-БюджетБюджет 2015
Бюджет 2018   Бюджет 201   |
Първо тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2015
Второ тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2015
Трето тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2015 
Четвърто тримесечие | Отчет-БюджетБюджет 2015
Бюджет 2019   Бюджет 201   |
Първо тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2015
Второ тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2015
Трето тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2015 
Четвърто тримесечие | Отчет-БюджетБюджет 2015
Бюджет 2020   Бюджет 2020   |
Първо тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2020
Второ тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2020
Трето тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2020 
Четвърто тримесечие | Отчет-БюджетБюджет 2020
Бюджет 2021   Бюджет 2021   |
Първо тримесечие      | Отчет-БюджетБюджет 2021
M. 04 - Отчети     | Бюджет 2021
M. 05 - Отчети     | Бюджет 2021
Второ тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2021
Трето тримесечие       | Отчет-БюджетБюджет 2021 
Четвърто тримесечие | Отчет-БюджетБюджет 2021
 

 
     
 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68