п»ї Прием на ученици след завършен VII клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА       Kандидатстване след 7 клас 


 

Прием на ученици в ППМГ "Нанчо Попович" - 2020-2021 г.

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС
ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В
СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ОБЩИНА НАСЕЛЕНО МЯСТО  НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО Профил/Код професия, Код специалност Брой паралелки Брой ученици Срок на обучение (години) Форма на обучение (дневна, дуална) СПК Начин на изучаване на езика (интензивно, разширено, нито едно от двете)  (изписва се ИИЧЕ, РИЧЕ, НИНРИЧЕ) Изучаван чужд език в VIII клас (АЕ, ФЕ, НЕ, ……) Начин на балообразуване Профилиращи предмети
Изпити Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план
Чрез тест Проверка на способ- ностите първи предмет втори предмет първи предмет втори предмет
БЕЛ    М  
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ШУМЕН
 

Дейности по приемане на ученици    Kандидатстване след 7 клас 

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68