п»ї Прием на ученици след завършен VII клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА    Kандидатстване след 7 клас 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Прием на ученици в ПМГ "Нанчо Попович" - 2014-2015 г.

 

 

Прием на ученици след завършен VII клас

ПМГ "Нанчо Попович" има утвърден прием на пет паралелки с профил "Природоматематически". За всички паралелки се полагат приемни изпити - тест по Математика и Български език и литература. Срок на обучение - пет години. Максимален бал 36. Брой ученици в паралелка - 26.

Прием                График на дейностите ...  


I. Паралелка с профилиращи учебни предмети:
1. Математика; 2. Физика; 3. Английски език; Български език и литература.

Балът за класиране се образува като сбор от: оценката от изпита по български език и литература; утроената оценка от изпита по математика; оценка по математика и оценката по български език и литература от удостоверението за завършен VII клас. 
Учебен план.

II. Паралелка с профилиращи учебни предмети:
1. Информационни технологии; 2. Математика; 3. Немски език; Български език и литература.

Балът за класиране се образува като сбор от: оценката от изпита по български език и литература; утроената оценка от изпита по математика; оценка по математика и оценката по български език и литература от удостоверението за завършен VII клас.
 Учебен план.

III. Паралелка с профилиращи учебни предмети:
1. Информатика; 2. Математика; 3. Английски език; Български език и литература.

Балът за класиране се образува като сбор от: оценката от изпита по български език и литература; утроената оценка от изпита по математика; оценка по математика и оценката по български език и литература от удостоверението за завършен VII клас.
 Учебен план.

IV. Паралелка с профилиращи учебни предмети:
1. Биология; 2. Химия; 3. Английски език; Български език и литература.

Балът за класиране се образува като сбор от: оценката от изпита по български език и литература; утроената оценка от изпита по математика; оценката по математика и оценката по биология от удостоверението за завършен VII клас.
 Учебен план.

V. Паралелка с профилиращи учебни предмети:
1. Информационни технологии; 2. Математика; 3. Английски език; 4. География.

Балът за класиране се образува като сбор от: оценката от изпита по български език и литература; утроената оценка от изпита по математика; оценката по математика и оценката по география от удостоверението за завършен VII клас.  
 Учебен план.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА    Kандидатстване след 7 клас 

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68