п»ї Прием на ученици след завършен IV клас

Приемът на ученици в 5 клас
в ПМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен за учебната 2013/2014 г.
ще се осъществи на основание на рейтинг – скала ... /изберете картинката вляво/
последна промяна 05.06.2013 г.
Моля НЕ се обаждайте на учители, служители, пом.директори и директор - пишете на имейла: pmg.shumen@abv.bg при забелязана неточна или липсваща информация в "рейтинг – скала"!

Съгласно решение на ПС на ПМГ „Нанчо Попович”, учениците от 4 клас през учебна 2012/2013 г, участвали в състезания, организирани от МОМН, РИО, СМБ и ПМГ ще бъдат класирани в рейтинг – скала за успешно участие в следните състезания носещи точки:

 1. Национален есенен турнир „Джон Анатасов” по:
  - информатика - от 24 до 25.11.2012 г. в Шумен
  - информационни технологии - от 17 до 18 ноември 2012 г., гр. ......

 2. МТ „Иван Салабашев” – 1 декември 2012 г. - Стара Загора.

 3. Коледно математическо състезание – 08.12.2012 г. - ......

 4. Зимни състезания по:
  - информатика – 01-03.03.2013 г. - Велико Търново

 5. Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру” –
  23.03.2013 г.
  За област Шумен състезанието ще се проведе в СОУ „Трайко Симеонов” от 11.00 часа.

 6. Пролетни математически състзания - 29.03.2013 г. - 31.03.2013 г.
  4-8 клас - Варна.

 7. Областен кръг на олимпиада по информатика – 29.03.2013 г.

 8. Областен кръг на олимпиада по математика – 25.02.2013 г. в 9:00 ч.

 9. МТ „Академик Кирил Попов” – 26-28.04.2013 г. - Шумен

 10. Математическо състезание за 4 клас в ПМГ на 02.06.2013 г. от 10:00 часа.   /без предварително записване, да се носи личната ученическа карта  или  ученически бележник /

  ЗАДАЧИ  /от 02.06.2013г./ ПМГ - 04.06.2012г.     РЕЗУЛТАТИ  -   ще бъдат публикувани на 04.06.2013 г. тук  ПМГ - 04.06.2013г.
                                                                                   

За успешно участие в едно състезание се счита ако ученикът е получил не по-малко от 50% от максималния брой точки на съответното индивидуално състезание.
По-горното е обсъдено и прието на педагогически съвет в ПМГ "Н. Попович" - Шумен!

Забележка:        ДАТИ С   "??"   ПРЕДСТОИ ДА СЕ УТОЧНЯВАТ

ЗАПИСВАНЕ

Необходими документи за записване на ученици в V-ти клас

1. Заявление за записване на ученика (получава се от канцеларията);
2. Удостоверение за завършен начален етап на образование – оригинал;
3. Характеристика на ученика – копие.

Присъствието на родител/настойник е задължително!
Записването на учениците до № 54
/ включително от рейтинг – скала ... за 2013/2014 г. /
е на 10, 11 и 12.06.2013 г. от 08:30-16:30 ч.  
   тел. 054 850231

-------------------------------------------------------------------------------------------

I I   класиране

Природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”
поканва следните ученици да се запишат в V клас за учебната 2013/2014 година:

Записването на учениците е на 13 и 14 юни 2013 г. /08:30-16:30 ч./    тел. 054 850231

-------------------------------------------------------------------------------------------

I I I   класиране

Природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”
поканва следните ученици да се запишат в V клас за учебната 2013/2014 година:

Записването на учениците е на 17 и 18 юни 2013 г. /08:30-16:30 ч./    тел. 054 850231


 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68