п»ї Прием на ученици след завършен VII клас

Училищени учебни планове
за учебната 2022-2023 г./    5 а,б   -  6 а,б  -   7 а,б   /     

/  8 а,б,в,д _ 8 г     /    9 а,б,в,г,д      /    10 а,б,в,г,д       /

   /    11 а,б,в,г,д      /    12 а,б,в,г,д        /

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68