п»ї Прием на ученици след завършен VII клас

Училищни учебни планове
за учебната 2019-2020 г.


/    5 а,б      /    6 а,б      /     7 а,б     /   

/  8 а,б,в,д      /  8 г     /    9 а,б,в,г,д      /    10 а,б,в,г,д       /

   /    11 а,б,в,г,д      /    12 а,б,в,г,д       /

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68