Твоят час
 
Клуб „ ГЕОГРАФСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ”
с ръководител Венета Великова
  
  

    Клуб „ ГЕОГРАФСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ” с ръководител Венета Великова проведе проучване на качеството на питейната вода в района на град Шумен.


  


      Както всички знам , жителите на град Шумен плащаме най – скъпата питейна вода в страната. Какво е качеството на водата , която пием ? Нашето изследване може да ви даде отговор .
     Клуб „Географско пътешествие проведе проучване на качеството на питейната вода в района на град Шумен , околностите му и близко разположените села . Взехме проби от населените места в Осмар , Илия Блъсково , Радко Димитриево  , чешмите по пътя за паметник „Създатели на българската държава”, за Лозево, на ул. „Янко Сакъзов” , както и от водопроводната мрежа в града.  

За какво е необходим анализ на водата?

Не е тайна, че подаваната от ВиК вода не винаги е достатъчно пречистена . Не е изключено наличието и на тежки метали в нея.
За да се удостовери чистотата на водата и възможността тя да се използва за пиене, готвене, къпане, всеки
дневно използване за битова и санитарна техника, се прави анализ.

Как се подготвят пробите на водата?

      Преди да се направи анализ на водата, важно e правилно да се направи проба. За целта може да се използва стъклен или пластмасов съд с обем не по-малък от 1,5 литра.

Къде да направите анализ на водата?


  
  

      За проверка на качествата на водата може да се обърнете към ХЕИ или оторизирана лаборатория. Лабораторията издава протокол и дава заключение за възможността да се използва или не водоизточникът. Специалистите препоръчват система за пречистване на вода, в случай, че тя не е годна за пиене.

Видове анализ на водата.

Съществуват няколко вида анализи:

  • Съкратен анализ
  • Пълен химичен анализ - включва 22 – 24 показателя
  • Определяне на отделни показатели на качествата на водата в съответствие с изискванията на клиента и спецификата на използване.
  • Съкратен анализ - включва 9 – 16 показателя

Резултати от проучването :

      Занесохме пробите в РЗИ за физикохимичен анализ на водата . В  нашето проучване са анализирани  8 проби и резултатът показа , че водата от пробите включени в проучването , няма замърсители .

  
  

Мониторингова програма за качеството на питейната вода :

РЗИ Шумен – Не пийте вода от чешмата – мътна е .

      РЗИ всеки вторник взема проби за физикохимичен и микробиологичен анализ от предварително определени пунктове от град Шумен, При пробите от питейната вода на 28.02.2018г. е констатирано завишаване в стойностите на показателят „ мътност „ и наличие на остатъчен свободен хлор.

Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В гр.
                  ШУМЕН

Пробата е взета на 01.03.2018 г. Съгласно Протокол за физикохимичен и микробиологичен контрол на води № 298/квсм/02.03.2018 г са получени следните резултати:

 

№ по ред

 

Наименование на параметъра

Норма по Наредба №9
(ДВ бр. 30/2001 г., изм.)
максимална стойност

 

Резултати от контрола

1

Мътност

Приемлива без значими колебания

Неприемлива

2

Остатъчен свободен хлор

0,3-0,4 mg/l

0,1 mg/l

3

Колиформи

0/100 KOE/ml

0/100 KOE/ml

4

Ешерихия коли

0/100 KOE/ml

0/100 KOE/ml

Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В гр. ШУМЕН

Пробата е взета на 07.03.2018 г. Получени са следните резултати от лабораторния контрол:

 

№ по ред

 

Наименование на параметъра

 

Норма по Наредба №9
(ДВ бр. 30/2001 г., изм.)
максимална стойност

 

Резултати от контрола

1

Мътност

Приемлива без значими колебания

Неприемлива

2

Остатъчен свободен хлор

0,3-0,4 mg/l

0,3 mg/l

Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В гр. ШУМЕН

Пробата е взета на 12.03.2018 г. Получени са следните резултати от лабораторния контрол:

 

№ по ред

 

Наименование на параметъра

 

Норма по Наредба №9
(ДВ бр. 30/2001 г., изм.)
максимална стойност

 

Резултати от контрола

1

Мътност

Приемлива без значими колебания

Неприемлива

2

Остатъчен свободен хлор

0,3-0,4 mg/l

0,3 mg/l


  


Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В  гр. ШУМЕН
Пробата е взета на 26.03.2018 г. Получени са следните резултати от лабораторния контрол:

 

№ по ред

 

Наименование на параметъра

 

Норма по Наредба №9
(ДВ бр. 30/2001 г., изм.)
максимална стойност

 

Резултати от контрола

1

Мътност

Приемлива без значими колебания

неприемлива

2

Остатъчен свободен хлор

0,3-0,4 mg/l

0,2 mg/l

 

 

 

 
     
 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68