Математическо дружество
академик Кирил Попов


Учредено през 1973 и възродено през 1999 година от група ученици под ръководството на г-жа К. Кунева. През годините са му гостували видни български математици като проф. Брадистилов, чл.к. Ярослав Тагамлицки, проф. Витанов, ак. Боян Петканчин, ак. Благовест Сендов и други.

      Изборът на патрона, академик Кирил Попов за нашето математическо дружество не е случаен. Той е известен в световната история на математиката с уникално откритие. По математически път Кирил Попов доказва, че на определено от него място в небесното пространство трябва да има звезда. След години астрономите потвърждават, че такава звезда има. Тя носи името на сестрата на академика - Цветана.

Биографични данни /сп. Математика бр. 7, 1980г./

Кирил Атанасов Попов

Роден - 3.05.1880 г. в град Шумен
Любими занимания - математика и цигулка
Учи във висшето училище гр. София, завършва с отличие. Учител в Свищов, Казанлък
1904 г. - асистент по астрономия в Софийски Университет
1906 - 1910 г. - специализира в Мюнхен, Хайделберг, Ница, Париж, Страсбург, Берлин. Насочва се към практическа астрономическа дейност. Като докторант на великия професор Поанкаре, той допълва, поправя и разширява неговите постижения. Докторската му десертация е първата българска публикация със световна известност.
 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68