Групи за занимания по интереси


2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

      

Дейност / Име

Брой часове

Ръководител

Брой ученици

1

Ателие по изкуства

60

Яна Николова

13

2

БЕЛ - успех на НВО - I

60

Пепа Христова

14

3

БЕЛ - успех на НВО - II

60

Пепа Христова

13

4

Волей-спорт

60

Атанас П. Атанасов

18

5

Географско пътешествие

60

Венета Великова

19

6

Графични дизайнери

60

Милена Узунова

14

7

Дебати

60

Надежда Цочева

19

8

Занимателна биология

60

Снежанка Христова

13

9

Математика - успех на НВО в 7 а клас

60

Ивайло Димитров

13

10

Математика - успех на НВО в 7 б клас

60

Ивайло Димитров

14

11

Математика за ДЗИ

60

Нели Иванова

15

12

Музикална мозайка

60

Светла Атанасова

15

13

НВО - Български език и литература

60

Милка Тодорова

14

14

Шахмат

60

Василис Бунис

10

Общ брой ученици

204

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68