Дебати
 


      Клубът по дебати в природоматематическа гимназия "Нанчо Попович" е създаден през 1998 година. В него членуват 20 души, които имат участия в много градски, регионални и национални състезания като някои от тях са

  • 1999 г. национално състезание Карл Попър Дебати в "Люляците" Габрово, трето място /Мартин Вангелов, Димитър Димитров, Юлиян Петров/
  • 2000 г. национално състезание Карл Попър Дебати във Велинград, първо място /Мартин Вангелов, Димитър Димитров, Юлиян Петров/
  • 2000 г. национално състезание Карл Попър Дебати във Велинград, второ място /Гергана Великова, Сибила Димитрова, Христина Чанева/
  • 2001 г. национално състезание Карл Попър Дебати в Стара Загора, първо място /Гергана Великова, Сибила Димитрова, Христина Чанева/.

      Програма "Дебати" развива умения за изграждане на аргументативен текст, за излагане на собствена позиция по значими нравствени, социални и политически проблеми. Тя създава възможности за младите хора да развиват критическо мислене и толерантност, действа за сътрудничество и обмяна на идеи, формира компетентни и информирани граждани.

 
     
 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68