школи клубове дружества
  информатика
програмиране за интернет
екология дебати
твоят час занимания по интереси
географско
математическо

 

    Извънкласната работа е стратегически приоритет за гимназията и е естествено продължение на класно-урочната работа с голямо значение за оформяне на облика и социално-културната среда на училището. По математика, физика и информатика тя се реализира в школи. Учениците от 8 и 9 клас проявяващи повишен интерес към информатиката и информационните технологии участват в школите "Информатика" и "Програмиране за Интернет". С голямо желание нашите ученици се включват в дейностите на математическото и географското дружества. В нашето училище са изградени клубове "Дебати" и "Екология". Многообразието от дейности прави училището привлекателно за учениците, позволява им да задоволяват специфичните си интереси в сътрудничество с преподавателите. От есента на 1999г. група ученици - доброволци се включиха в спасителни археологически разкопки на неизвестен до тогава обект в околностите на Велики Преслав. Под ръководството на директора на археологическия музей във Велики Преслав - н.с. д.и.н. Тодор Балабанов учениците откриха част от малък манастир от Х век. През есента на 2000 и 2001 година разкопките продължиха благодарение на безкористния и всеотдаен труд на учениците. Ръководени не само от любовта си към историческото минало, но и от желанието им да усетят романтиката и красотата на природата те извървяха десетки километри до труднодостъпния терен и откриха основите на още една манастирска сграда. Ползотворната дейност между музея и учениците от ПМГ ще продължи и за в бъдеще.

 
 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68