снимки от предишни години            страница: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) 

 

ФОТОГАЛЕРИЯ 2008-2009 Г.

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН - 15.09.2008 Г.

СНИМКИ от презентации на VIб клас по случай денят на числото Пи, с класен ръководител г-жа Румяна Недева ПМГ "Нанчо Попович" Шумен

СНИМКИ - Ученическа конференция 20.11.2008 г.

 

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68