страница: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) 

Посещение на посланика
на Индия
Паметник на Нанчо Попович
в Шумен
Посрещане на посланика
на Индия
Честване на 170 години
гимназия "Нанчо Попович"
Честване на 170 години
гимназия "Нанчо Попович"
Разглеждане на историческата
местност "Мадара"
Сутрешен седмичен
религиозен обряд
учебна 1939/1940 г.
 
страница: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) 

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68