страница: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) 

отгорът на ПМГ, класирал се на III място в състезанията баскетбол от ученически игри 2002 г.
баскет
баскет
баскет
страница: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) 

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68