страница: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) 

Групата на ПМГ, участвала в 14 международен турнир на младите физици в Еспоо, Финландия
22.05-29.05 2001г.
в Еспоо, Финландия
в Еспоо, Финландия
момент от турнира
момент от турнира
на екскурзия
страница: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) 

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68