ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


ПОКАНА
за заседание на Обществения съвет
към ППМГ „Нанчо Попович” гр. Шумен
на 28.01.2020 г. от 18,00 ч.
 ПОКАНА
На 27.09.2019 г. oт 18:00 часа в Арт център на ППМГ "Нанчо Попович"
ще се проведе събрание на родителите при ППМГ "Нанчо Попович"
с дневен ред:
1. Избор на членове на Обществен съвет.
Поканва се по един представител на родителите от паралелка.

/ публикувано на 12.09.2019 г. /
ПОКАНА
за заседание на Обществения съвет
към ППМГ „Нанчо Попович” гр. Шумен
на 13.09.2018 г. от 18,00 ч.
 ПОКАНА
за заседание на Обществения съвет
към ППМГ „Нанчо Попович” гр. Шумен
на 15.03.2018 г. от 18,00 ч.
 


 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68