ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


ПОКАНА
за заседание на Обществения съвет
към ППМГ „Нанчо Попович” гр. Шумен
на 13.09.2018г. от 18,00ч.
 ПОКАНА
за заседание на Обществения съвет
към ППМГ „Нанчо Попович” гр. Шумен
на 15.03.2018г. от 18,00ч.
 


 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68