ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


ПОКАНА
за заседание на Обществения съвет
към ППМГ „Нанчо Попович” гр. Шумен
на 15.03.2018г. от 18,00ч.
 


 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68