Природоматематическа гимназия "Нанчо Попович" - град Шумен е профилирано средно училище, което е утвърдило името си като едно от най-авторитетните училища не само в Шуменския регион, но и в цяла Североизточна България. Училището е създадено през 1828 г. като начално училище за момичета, но скоро се превръща в класно /гимназия/ и остава девическо училище до 1854 г., когато преминава в смесено - за обучение на момичета и момчета от 1 до 11 клас. Със светлата история на гимназията са свързани най-ярките периоди на българското Възраждане и образование. Достатъчно е да посочим само няколко имена на личности, способствали за възходящото развитие на девическото училище, като Сава Филаретов, Стефан Изворски, Сава Доброплодни, Добри Войников, Тодор Икономов, Царевна Миладинова, Анастасия Паскалева, Илия Р. Блъсков, Панайот Волов, Янко Сакъзов и много други ярки имена в българската история.


Нанчо Попович

От 1891 г. гимназията е приела за патрон името на богатия шуменски търговец Нанчо Попович, направил голямо дарение за построяване на нова сграда за девическото училище и неговата издръжка. От 1970 г. гимназията се оформя като математическа, а от 1984 г. - като природоматематическа.Шуменска девическа гимназия "Нанчо Попович"

1938 - 1944 година


Паметен обзор
Биографична справка за Веселин Хлебаров
 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68