Една нередовна учебна година - 1943/44.

 
   

Коя бе причината? - Опасностите за мирното население и за цялата страна от характера на съвременната война. За това от години вече и у нас се постави проблема за изграждане противовъздушната и химическа защита на населението (ПВХЗ). И още от начало не само като учител и специалист химик, но и като съзнателен гражданин аз се ориентирах да служа с всичките си възможности на това високо хуманно и родолюбиво дело. В началото с няколко училищни и публични сказки и публикации в местната преса за обща просвета по този проблем, в учителския институт вече преподавах като учебен предмет, по който вече излезе ръководство печатни записки. М края на тридесетте години вече въпросът от думи трябваше да мине и към неотложни дела. Затова по издадения закон-наредба за ПВХЗ бе създадена действена организация - гражданско дружество за ПВХЗ под егидата на БЧ кръст.Настоятелството с председател - председателя на Червения кръст в Шумен, за секретар и заведущ просветната дейност - аз, подполковник Панайотов - заведущ строителните фортификационни защитни средства и общината поемаше всички материални доволствия и разходи. Акцията за ПВХЗ просвета се проведоха на мобилизационно свикани многолюдни събрания в читалищните салони по изработена популярна учебна програма. Проведени от тримата ни колеги химици,

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68