пПМГ "Н. Попович" -  Шумен

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"Нанчо Попович" - Шумен


190 години
огнище на знание и култура


 Със заповед на Министъра на образованието и науката втори март също е обявен за неучебен ден за училищата на територията на община Шумен.

      Със заповед на кмета Любомир Христов първи март също е обявен за неучебен ден за училищата на територията на община Шумен.

      Със заповед на кмета Любомир Христов дните 27 и 28 февруари са обявени за неучебни за всички училища на територията на община Шумен.Приемът на ученици в 5 клас
в ППМГ "Нанчо Попович”, гр. Шумен за учебната 2018/2019 г.
График на дейностите   /  Класиране   /  Записване

Общински кръг на олимпиадата по математика - 15.12.2017 г.


Приемът на ученици след ... 7 клас /в 8 клас/


ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ...

Заповед и
Протокол №1
от заседание на Комисията по чл. 8 от ПМС №328 от 21.12.2017 г.
  / 09.02.2018 г./

Приложение 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 2 - СПИСЪК

Приложение 3 - Д Е К Л А Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №328 от 21.12.2017 година


СЕДЕМНАДЕСЕТИ
НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР “ДЖОН АТАНАСОВ”
по информатика
/от 24.11.2017 г. до 26.11.2017 г. в Шумен /

ПИСМО, РЕГЛАМЕНТ        ЗАЯВКА   ЗАДАЧИ   КЛАСИРАНЕ
Регистрация на всички участници до 17.11.2017 г. - 17:00 ч.


Mеханизъм за противодействие на насилието

 Mеханизъм за противодействие

 Алгоритъм за прилагане

 

Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложения в електронна форма

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на социалните услуги

Приложение 3 - Добри практики

Приложение 4 - Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва

да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


Национално математическо състезание „Питагор“
през учебната 2016/2017 година за ученици от IV клас
ще се проведе на 14.05.2017 г. в 09:00 часа
в ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен.

Място: ППМГ „Нанчо Попович“ - Шумен /за ученици от ІV клас от област Шумен/. Времетраенето на състезанието е 120 минути и е анонимно. Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание. Максималният брой точки е 100. Протокол с резултатите на учениците – В срок до 10 работни дни от състезателния ден.  
РегламентРегистрация до 09.05.2017 г.  | Декларация | Резултати


Пролетното математическо състезание
за ученици от IV клас
ще се проведе на 01.04.2017 г. в ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен. Подробности относно неговата организация.  
  Информация  Регистрация  Декларация  Резултати


Национално математическо състезание „Европейско кенгуру" за ученици от IV клас през учебната 2016/2017 година в ППМГ "Нанчо Попович”, гр. Шумен

Резултатите на учениците от област Шумен са с номера от 170000100103 до 170000124003
   Информация   Резултати   Резултати-Шумен


Международната награда на херцога на Единбург


е вълнуваща програма за личностно развитие, предназначена за млади хора от целия свят, която ги обогатява с житейски умения и им дава възможност да променят себе си, своята общност и света.

Информация
ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ


УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА


Награда „Евгени Илиев”
за личност-математик на годината

Регламент за участие:
Биография:


СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2014-2015    
УЧЕБНИЦИ 2014-2015    


Седмично разписание на учебните часове
за I срок  за II срок  в смени съответно:
Х - ХІІ клас ще учат първа смяна от 7.30 ч.
V - ІХ клас ще започнат втора смяна от 13.30 часа.


2013/2014 г. - ПМГ "Нанчо Попович"

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68