пПМГ "Н. Попович" -  Шумен

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"Нанчо Попович" - Шумен


188 години
огнище на знание и култура


СЕДЕМНАДЕСЕТИ
НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР “ДЖОН АТАНАСОВ”
по информатика
/от 24.11.2017 г. до 26.11.2017 г. в Шумен /

ПИСМО, РЕГЛАМЕНТ        ЗАЯВКА   ЗАДАЧИ   КЛАСИРАНЕ
Регистрация на всички участници до 17.11.2017 г. - 17:00 ч.


Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложения в електронна форма

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на социалните услуги

Приложение 3 - Добри практики

Приложение 4 - Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва

да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


Приемът на ученици в 5 клас
в ППМГ "Нанчо Попович”, гр. Шумен за учебната 2018/2019 г.
График на дейностите   /  Класиране   /  Записване

Общински кръг на олимпиадата по математика - 15.12.2017 г.


Приемът на ученици след ... 7 клас /в 8 клас/


Национално математическо състезание „Питагор“
през учебната 2016/2017 година за ученици от IV клас
ще се проведе на 14.05.2017 г. в 09:00 часа
в ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен.

Място: ППМГ „Нанчо Попович“ - Шумен /за ученици от ІV клас от област Шумен/. Времетраенето на състезанието е 120 минути и е анонимно. Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание. Максималният брой точки е 100. Протокол с резултатите на учениците – В срок до 10 работни дни от състезателния ден.  
РегламентРегистрация до 09.05.2017 г.  | Декларация | Резултати


Пролетното математическо състезание
за ученици от IV клас
ще се проведе на 01.04.2017 г. в ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен. Подробности относно неговата организация.  
  Информация  Регистрация  Декларация  Резултати


Национално математическо състезание „Европейско кенгуру" за ученици от IV клас през учебната 2016/2017 година в ППМГ "Нанчо Попович”, гр. Шумен

Резултатите на учениците от област Шумен са с номера от 170000100103 до 170000124003
   Информация   Резултати   Резултати-Шумен


Международната награда на херцога на Единбург


е вълнуваща програма за личностно развитие, предназначена за млади хора от целия свят, която ги обогатява с житейски умения и им дава възможност да променят себе си, своята общност и света.

Информация
ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ


УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА


Награда „Евгени Илиев”
за личност-математик на годината

Регламент за участие:
Биография:


СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2014-2015    
УЧЕБНИЦИ 2014-2015    


ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ...

Заповед за изплащане на стипендии за 2015-2016    II срок

Предложения за стипендии 2015-2016    I срок

Класирани ученици за стипендии 2015-2016    I срок

Заповед за изплащане на стипендии за 2015 г.

Разпределение на целевите средства за стипендии за 2015 г.

Класирани ученици за стипендии 2014-2015    II срок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №33 от 15 февруари 2013 година

II срок /2013-14/
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за кандидатстване и отпускане на стипендии

Пояснения на ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за кандидатстване и отпускане на стипендии
Втори срок  -подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ - 20 февруари 20.. г.
Здравноосигурителните вноски на лицата до 18-годишна възраст
Декларация


Седмично разписание на учебните часове
за I срок  за II срок  в смени съответно:
Х - ХІІ клас ще учат първа смяна от 7.30 ч.
V - ІХ клас ще започнат втора смяна от 13.30 часа.


2013/2014 г. - ПМГ "Нанчо Попович"

СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
на сдружение Асоциация на Кеймбридж училищата в България
/вътрешноучилищен кръг - 06.02.2014 в ПМГ„НанчоПопович“/

Списък на участниците   


ПМГ "Нанчо Попович" е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България


Нашата гордост

За още успехи на ученици от ПМГ "Нанчо Попович" пишете и изпращайте материали на
E-mail:  pmg.shumen@abv.bg 

 ПМГ "Нанчо Попович"


УСПЕХ

Електронен училищен вестник на ПМГ "Нанчо Попович"
по проект: "Да направим училището привлекателно за младите хора"
Съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси"
2007-2013 г.


Пролетно национално състезание по физика - Шумен
/11.04.-12.04.2012 г./

РЕГЛАМЕНТ УСПЕХ            КЛАСИРАНЕ
организирано от Министерство на образованието, младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието – Шумен, Община Шумен и ПМГ „Нанчо Попович”.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Румен Христов      Педагогическият съвет на Природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”, гр. Шумен предлага кандидатурата на ученика Румен Христов Христов за удостояване с наградата на Община Шумен в категорията “Ученик на годината в природоматематическата област” за 2012 г.

още ....


УСПЕХ

Проект BG 051РО001 – 4.2.05
"Да направим училището привлекателно за младите хора"
Съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси"
2007-2013г.

Стартира процедура по Раздел 8а от Закона за обществените поръчки с предмет:
„Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект„Да направим училището привлекателно за младите хора „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ“, схема BG051РО001-4.2.05 за нуждите на ИИД на ПМГ "Нанчо Попович".

От 12.06.2012 г.
Публична покана Изтегли:
Техническа спецификация Изтегли  
Образци на документи Изтегли  

Уважаеми родители и ученици,

    Министерството на образованието, младежта и науката стартира проект № BG 051 PO001-4.205-0001 " Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти - УСПЕХ", по бюджетна линия "Да направим училището привлекателно за младите хора" - ОПРЧР за учебната 2012/2013 година.

ПМГ "Нанчо Попович" предлага на своите ученици извънкласни дейности
във следните области:

Тематичните направления са примерни. С удоволствие бихме разгледали и други предложения.

Записването на желаещите ученици ще става чрез подаване на
заявление.
 Изтегли  


СМБ-Шумен


Национална програма "С грижа за всеки ученик", модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади"     2012/2013 г.

      Ще бъдат сформирани групи за подготовка по:
1. Математика, 2. Информатика, 3. Руски език, 4. История и цивилизация,    5. География и икономика, 6. Български език и литература, 7. Химия и опазване на околната среда, 8. Техническо чертане, 9.Биология и здравно образование.

   ДЕКЛАРАЦИЯ  за участие на ученик се подава от родител/настойник в канцеларията на ПМГ до 25.08.2012 г. (по образец)
 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68